Шестият Старец - Йохатор Дарат

  Шестият Старец е един от Древно Изначалните Старци. Символичното Му Име е Йохатор Дарат. Той е Старец на Опасната Мъдрост - Мъдрост, която реже Дълбините. Той е Старец на Смъртоносното Знание, което всъщност е Мистичен Осветител за Пътя на Избраните.

  Той е изваял мрака и бедствията в Себе Си още от Древността. От мрака е направил Диаманти, от бедствията - Слънца, а от мрачното знание е сътворил Проход към Древния. И дълго Му са се чудили мъртвите, хората на мъртвото знание: "Що за майстор е този и що за странник е той?".

   
  Из Древнословия
  Зарама - Истината - е покорна на Смирените, но знаещите биват покосени от нея. Името на истината е Проникване.
  Из Древнословия
  Избери Зарама - Истината, за да ограбиш себе си. Чрез Истината ще ограбиш злото в себе си, ще ограбиш смъртта в себе си, ще ограбиш и доброто в себе си. Всичко ненужно ще изчезне.

  Истината не е доброта, не е човечност, не е окованост. Истината е Лазур, Ефир, Еликсир и Свобода.

  Милиони очи гледат, но Виждаща е само Истината. Достатъчно е да търсиш искрено Истината, защото тогава дори и грешките светят като приятели. Без грешките няма кой да те обучи в Пътя към Истината.
  Из Древнословия
  Истината е Слово, което може да размества, т.е. да преобразява, Реалността, защото на Изначалното Слово е дадена Висша Власт.

  Тези, които са развалили Словото, са изгубили живота си. Те са изгубили Ключа към себе си, защото Словото и думите са Ключове. А защо са Ключове? Защото са Духове. Човекът трябва да знае, че когато е развалил словата и думите си, те ще му отмъстят, защото са Духове.
  Из Древнословия