Третият Старец - Даромот

    Смъртта е Покой. И ако ти си осъзнат, ти влизаш естествено в този Покой. Той е Покой, Той е Свободата
    Третият Старец