Осемнадесетият Старец

    Осемнадесетият Старец остава Скрит в Дълбините Си и засега няма изнесено негово Слово на Земята...
    *