Дванадесетият Старец

    Дванадесетият Старец остава Скрит в Дълбините Си и засега няма изнесено негово Слово на Земята...
    *