Двадесет и третият Старец

    Двадесет и третият Старец остава Скрит в Дълбините Си и засега няма изнесено негово Слово на Земята...
    *